CBH bijeenkomst bij Arubahuis succesvol

mail ons! info@caribbeanbusinesshub.nl

High Level Caribbean Networking bij het Arubahuis een Groot Succes!

Caribbean Business Hub hield in de prachtige zaal van het Arubahuis (ambassade van Aruba) te Den Haag wederom een succesvolle netwerkbijeenkomst met ditmaal als thema Kansen in Leisure en Agriculture. De opkomst was uitstekend en de gasten werden in een gastvrije en tropische sfeer ontvangen. De organisatie was verzorgd door de heer Roy Hart, Senior Advisor Economic Acquisition, en de avond werd begeleid door de heer Sidney Kock, voorlichter van Arubahuis.

Nico de Visser, voorzitter van Caribbean Business Hub, presenteerde de netwerkorganisatie CBH aan de aanwezige ondernemers, hoge ambtenaren, parlementariërs en projectontwikkelaars.  Daarna volgde de heer Besaril, Gevolmachtigde Minister Aruba, die benadrukte dat de regering van Aruba de primaire sector, het MKB, wil stimuleren. Naast Toerisme zijn er onder andere kansen  op het vlak van Watervoorziening, Energie en Logistiek. Het thema circulaire economie staat hoog op de agenda.

De heer Westra van PRIVA gaf daarop aansluitend een interessante presentatie van de mogelijkheden om het klimaat in de agricultuur en leefomgeving zodanig te reguleren dat het milieu minder belast wordt en de opbrengst wordt verhoogd. Op Aruba en de Antillen wordt hard gewerkt aan het oplossen van het probleem van tekort aan water en te hoge temperaturen. PRIVA is op dat gebied toonaangevend in de wereld, van China tot Canada en Zuid-Amerika.

Pieter van Loon, internationaal architect bij EuroLandscape, heeft aan de hand van het voorbeeld van het project Coral Estate op Curacao betoogd dat ook op plaatsen die minder voor de hand liggen, succesvolle Leisure projecten kunnen worden gerealiseerd. Door te ontwerpen vanuit de lokale kracht van de omgeving en het oplossen van obstakels in de infrastructuur, kun je succes boeken en daarmee de gemeenschap onder andere een nieuwe bron van werkgelegenheid bieden. Middels prikkelende en prachtige foto’s van villa’s en landscaping liet hij ook het plan voor Bonaire Park zien. Een innovatief en inclusief plan voor een luxe park op het natuurvriendelijke eiland, waarvoor investeerders en stakeholders zich nog kunnen melden.

De laatste spreker was de heer Vermeeren, coördinator RvO stimuleringsregelingen voor het gehele Koninkrijk. Hij lichtte trots toe dat RvO het afgelopen jaar de diverse stimuleringsregelingen beschikbaar heeft kunnen krijgen voor ondernemers op de eilanden. De eerste aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd en er zijn nog voldoende mogelijkheden om er gebruik van te maken. Via de website en App is alle informatie toegankelijk gemaakt.

Lionel Martijn, secretaris van Caribbean Business Hub heeft voor de afsluiting van de presentaties gezorgd en opgeroepen tot het netwerken. Onder het genot van typisch Arubaanse snacks hebben oude en nieuwe leden met elkaar kunnen netwerken. Diverse entrepreneurs zijn van plan om iets te ondernemen op Aruba, Bonaire, Curacao of Sint Maarten.

Germaine & Corinne Hernandez-Croes, oprichters van Caribbean Business Hub, hebben samen met Georgo Muller, nieuw bestuurslid CBH, een interview gegeven voor de Arubaanse televisie. Ze roepen de de Arubaanse en Caribische ondernemers, investeerders en overheidsinstanties op om zich aan te sluiten bij CBH en samen te werken aan het succes van de hub Nederland-Caribbean.

Invest in Aruba foto_©Nico Vanderven 029Ons motto Together we are strong!

Foto’s zijn van de heer Nico van der Ven, persfotograaf (Reuters)

©2015 Caribbean Business Hub